กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบจ.ตราด

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบจ.ตราด
leave.pdf (49.35 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด