กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดว่าด้วยการเรียกเก็บค่าบริการใช้ห้องประชุม

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดว่าด้วยการเรียกเก็บค่าบริการในการเข้าใช้ห้องประชุม
ศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดตราด พ.ศ. 2557
ค่าบริการศูนย์ประสาน.pdf (261.01 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด