กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ข้อบัญญัติ อบจ.ตราด เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการสาธารณะ

ข้อบัญญัติ อบจ.ตราด เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการสาธารณะและกิจการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดภายในบริเวณพื้นที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราด พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติสนามกีฬา.pdf (677 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด