กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน

1557934027181.jpg
2019-5-15 23:27


โดย ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการฝ่ายจัดพิธีการ
งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 ตอนที่ ๑ ความหมายของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 ตอนที่ ๒ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในอดีต
 ตอนที่ ๓ สามขั้นตอนสำคัญ ใน “วันบรมราชาภิเษก”
 ตอนที่ ๔ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 ตอนที่ ๕ สถานที่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 ตอนที่ ๖ พระราชพิธีสำคัญใน “วันบรมราชาภิเษก”
คลิปเสียง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
http://www.pr.moi.go.th/coronation2.htm

news22.png
2019-5-15 23:37

กลับไปยังรายบอร์ด