กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564
วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
ประชุมสภา 2.3.pdf (1.35 MB)

กลับไปยังรายบอร์ด