กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นรถ 2 ชั้น
ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 8 คัน ตามโครงการเสริมสร้างความรู้อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน
(อสม.) เพื่อเป็นเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดตราด ประจำปี 2564
ประกาศและราคากลางจ้างรถยนต์.pdf (1.13 MB)

กลับไปยังรายบอร์ด