กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายบ้านคลองแอ่ง-บ้านปะแน็ต

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านคลองแอ่ง-บ้านปะแน็ต หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่
สายบ้านคลองแอ่ง.pdf (1.08 MB)

กลับไปยังรายบอร์ด