Board logo

ชื่อกระทู้: คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: admin    เวลา: 2020-7-13 15:47     ชื่อกระทู้: คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว

คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือขอรับบำเหน็จพิเศษ.pdf (112.34 KB)

ไฟล์แนบ: คู่มือขอรับบำเหน็จพิเศษ.pdf (2020-7-13 15:47, 112.34 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 304
http://www.bbs.trat-pao.go.th/attachment.php?aid=1587&k=f8081ce670b584f92306cbbd78ea92dd&t=1695564600&sid=eH8d7D
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บกระดานสนทนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด (http://www.bbs.trat-pao.go.th/) Powered by Discuz! 7.2