Board logo

ชื่อกระทู้: ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: admin    เวลา: 2020-2-5 10:49     ชื่อกระทู้: ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2.pdf (737.51 KB)

ไฟล์แนบ: แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2.pdf (2020-6-26 11:05, 737.51 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 37
http://www.bbs.trat-pao.go.th/attachment.php?aid=1523&k=91b4ba17d12ee44c63c7b0d212e98320&t=1624450435&sid=E6r0W8
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บกระดานสนทนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด (http://www.bbs.trat-pao.go.th/) Powered by Discuz! 7.2