กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

สัญญาจ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยของผู้พิการผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู

สัญญาจ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยของผู้พิการผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู สำหรับโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย อำเภอบ่อไร่  จังหวัดตราด ประจำปี 2562
ปรับปรุงบ้านผู้พิการ.pdf (603.21 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด