กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ยกเลิก การซื้อหรือจ้าง โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ยกเลิก การซื้อหรือจ้าง โดยวิธีคัดเลือก โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรัง
พร้อมท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายนา-ท่าพริกเนินทราย หมู่ที่ 5 ตำบลเนินทราย
อำเภอเมือง จังหวัดตราด
CCI_000450.pdf (46.07 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด