กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารรับรอง

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารรับรองสำหรับ
ศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)และหอประชุมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตราด
ก่อสร้างอาคารรับรอง.pdf (520.03 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด