กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ประกาศรายชื่อ.pdf (645.98 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด