กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม
ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด
taysunya 7_2561.pdf (148.78 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด