กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

สัญญางานปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

สัญญางานปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดโดยจัดซื้อเก้าอี้
ติดตั้งบนอัฒจันทร์
สัญญาซ่อมสนามกีฬา_Part1.pdf (1.25 MB)
สัญญาซ่อมสนามกีฬา_Part2.pdf (1.27 MB)
สัญญาซ่อมสนามกีฬา_Part3.pdf (1.41 MB)

กลับไปยังรายบอร์ด