กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

สัญญาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักอาศัยของผู้พิการผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู

สัญญาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักอาศัยของผู้พิการผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู
สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ประจำปี 2561 จำนวน 3 หลัง
sanya Restoration Fund No 4.pdf (929.32 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด