กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

สรุปผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

สรุปผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
result2561.pdf (95.76 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด