กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ(Cape Seal) ซอยทางกลาง
หมู่ที่ 10 ตำบลแสนตุ้ง เชื่อมตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
e-bidding roadtanggang.pdf (727.13 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด