กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางขึ้น-ลง เชื่อมศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบล

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางขึ้น-ลง เชื่อมศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อบจ.ตราดกับหอประชุมอบจ.ตราด
สัญญาจ้างเลขที่ 53/2560 ลงวันที่ 27 กันยายน 2560 (ครั้งที่ 3)
sunya No.3 (53_2560).pdf (400.35 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด