กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ยกเลิกประกาศโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
หมู่ที่ 7 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยการต่อเติมหลังคา ขนาดกว้างข้างละ 5 เมตร
ยาว 27 เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
ยกเลิกประกาศ(2).pdf (109.79 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด