กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
สมัยที่ 1 ประจำปี 2564.pdf (1.22 MB)

กลับไปยังรายบอร์ด