กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายบ่อไทร-ท่าโสม

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ่อไทร-ท่าโสม ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร
หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
สายบ่อไทรท่าโสม.pdf (1.06 MB)

กลับไปยังรายบอร์ด