กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายเสม็ดแดง-ทุ่งไก่ดัก

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายเสม็ดแดง-ทุ่งไก่ดัก ขนาดกว้าง 6 เมตร
ยาว 1,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หมู่ที่ 7 ตำบลท่ากุ่ม
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
สายเสม็ดแดง-ทุ่งไก่ดัก(1).pdf (559.78 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด