กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายอิเร็ม

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (Cape Seal)
สายอิเร็ม-นาแกลง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร
ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หมู่ที่ 7 ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
สายอิเร็ม-นาแกลง.pdf (1.11 MB)

กลับไปยังรายบอร์ด