กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ยกเลิกประกาศ โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ยกเลิกประกาศ โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 128 ตารางเมตร ภายในโรงเรียนวัดสลักเพชร หมู่ที่ 5 บ้านสลักเพชร ตำบลเกาะช้างใต้
อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
ยกเลิกโครงการศูนย์เรียนรู้.pdf (115.79 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด