กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ยกเลิกการจ้างก่อสร้างสะพานข้ามคลองมะละกอ

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ยกเลิกการจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองมะละกอ
หมู่ที่ 5 ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ยกเลิกสร้างสะพาน.pdf (126.48 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด