กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนสายคลองแดน

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายคลองแดน 2 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ เชื่อมตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง
จังหวัดตราด
ยกเลิกสายคลองแดน2.pdf (70.82 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด