กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานกีฬาภายใน ร.ร. บ่อไร่วิทยาคม

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยการปรับปรุงลานกีฬา เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 เมตร ขนาดกว้าง 2 เมตร
ยาว 50 เมตร พร้อมรั้วเหล็กโดยรอบสูง 3 เมตร ภายในโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม หมู่ที่ 4
ร.ร. บ่อไร่วิทยาคม.pdf (62.87 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด