กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหลังคา

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 20 เมตร ภายในโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
หมู่ที่ 7 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
หลังคา ร.ร. คลองใหญ่.pdf (56.02 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด