กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

สัญญาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปรับปรุงต่อเติมหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์

สัญญาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปรับปรุงต่อเติมหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดและปรับพื้นลานคอนกรีต ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 6 เมตร
ภายในโรงเรียนเนินทรายวิทยาคม ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ต่อเติมหลังคา ร.ร.เนินทราย (2).pdf (1.1 MB)

กลับไปยังรายบอร์ด