กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายมาบฆ้อ-บ่อพระ

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมาบฆ้อ-บ่อพระ
หมู่ที่ 8 ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ เชื่อมตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร
สายมาบฆ้อ(1).pdf (1.87 MB)

กลับไปยังรายบอร์ด