กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบเสียงภายในหอประชุม

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบเสียงภายในหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
e-bidding sound.pdf (604.79 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด