ประชาสัมพันธ์

[ 115 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ไฟล์แนบ admin 2021-9-16 0/12 admin 2021-9-16 15:43
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไฟล์แนบ admin 2021-8-17 0/99 admin 2021-8-17 10:46
  ประกาศสภา อบจ.ตราด เรื่อง กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2021-8-10 0/95 admin 2021-8-10 15:27
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ไฟล์แนบ admin 2021-8-3 0/133 admin 2021-8-3 12:52
  ประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดตราด ที่ 1313/2564 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ไฟล์แนบ admin 2021-8-3 0/129 admin 2021-8-3 11:43
  ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำ ไฟล์แนบ admin 2021-7-27 0/149 admin 2021-7-27 12:04
  ประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดตราด ที่ 1320/2564 เรื่อง การระงับการใช้ช่องทางเข้า-ออกราชอาณาจักร ไฟล์แนบ admin 2021-7-23 0/159 admin 2021-7-23 15:08
  ประกาศสภา อบจ.ตราด เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภา อบจ.ตราด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ไฟล์แนบ admin 2021-7-23 0/147 admin 2021-7-23 14:02
  ประชาสัมพันธ์ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไฟล์แนบ admin 2021-7-21 0/171 admin 2021-7-21 10:01
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ไฟล์แนบ admin 2021-7-20 0/162 admin 2021-7-20 17:20
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 (ฉบับที่ 26) ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ไฟล์แนบ admin 2021-7-20 0/164 admin 2021-7-20 17:01
  ประกาศสภา อบจ.ตราด เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภา อบจ.ตราด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ไฟล์แนบ admin 2021-7-19 0/173 admin 2021-7-19 15:03
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไฟล์แนบ admin 2021-7-15 0/174 admin 2021-7-15 15:18
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไฟล์แนบ admin 2021-7-15 0/171 admin 2021-7-15 15:18
  ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ไฟล์แนบ admin 2021-7-6 0/179 admin 2021-7-6 16:39
  ประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดตราด ที่ 1191/2564 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ไฟล์แนบ admin 2021-7-5 0/186 admin 2021-7-5 12:24
  ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม รูปภาพที่แนบมา admin 2021-7-5 0/178 admin 2021-7-5 11:26
  ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด "เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน" รูปภาพที่แนบมา admin 2021-6-23 0/221 admin 2021-6-23 12:19
  เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ไฟล์แนบ admin 2021-5-27 0/350 admin 2021-5-27 15:43
  มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๐) ไฟล์แนบ admin 2021-5-21 0/310 admin 2021-5-21 16:04