ประชาสัมพันธ์

[ 33 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานผู้บริหาร ไฟล์แนบ admin 2019-10-17 0/2 admin 4 วันก่อน 11:11
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง ไฟล์แนบ admin 2019-9-20 0/398 admin 2019-9-20 10:32
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ไฟล์แนบ admin 2019-9-17 0/109 admin 2019-9-17 17:08
  เชิญประชุมสภา อบจ.ตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ไฟล์แนบ admin 2019-9-13 0/109 admin 2019-9-13 16:06
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ไฟล์แนบ admin 2019-9-3 0/136 admin 2019-9-3 16:33
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแบบนักเรียน ไฟล์แนบ admin 2019-9-2 0/140 admin 2019-9-2 17:08
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือก(ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ) ไฟล์แนบ admin 2019-9-2 0/154 admin 2019-9-2 15:10
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ไฟล์แนบ admin 2019-8-28 0/472 admin 2019-8-28 11:10
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2019-8-13 0/199 admin 2019-8-13 10:35
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ไฟล์แนบ admin 2019-8-9 0/244 admin 2019-8-9 16:55
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ไฟล์แนบ admin 2019-8-5 0/5046 admin 2019-8-5 15:02
  ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ ประจำปี 2562 ไฟล์แนบ admin 2019-7-18 0/325 admin 2019-7-18 15:17
  แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562 ไฟล์แนบ admin 2019-6-27 0/358 admin 2019-6-27 17:43
  ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ไฟล์แนบ admin 2019-6-26 0/455 admin 2019-6-26 10:35
  ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2019-6-26 0/399 admin 2019-6-26 10:13
  ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไฟล์แนบ admin 2019-5-28 0/681 admin 2019-5-28 14:55
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไฟล์แนบ admin 2019-5-16 0/659 admin 2019-5-16 11:05
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง ไฟล์แนบ admin 2019-4-18 0/890 admin 2019-4-18 12:36
  เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ไฟล์แนบ admin 2019-4-10 0/808 admin 2019-4-10 14:27
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ไฟล์แนบ admin 2019-3-7 0/1171 admin 2019-3-7 14:23