ประชาสัมพันธ์

[ 89 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน รูปภาพที่แนบมา admin 2021-4-9 0/53 admin 2021-4-9 15:19
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง ไฟล์แนบ admin 2021-3-31 0/647 admin 2021-3-31 14:43
  ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 งวดที่ 14 ไฟล์แนบ admin 2021-3-11 0/80 admin 2021-3-11 11:23
  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2021-3-4 0/92 admin 2021-3-4 12:53
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ไฟล์แนบ admin 2021-3-1 0/950 admin 2021-3-1 15:08
  การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ของจังหวัดตราด รูปภาพที่แนบมา admin 2021-2-25 0/102 admin 2021-2-25 13:59
  ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2021-2-17 0/119 admin 2021-2-17 16:33
  เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ไฟล์แนบ admin 2021-2-11 0/114 admin 2021-2-11 17:34
  ประกาศ อบจ. ตราด เรื่อง สัดส่วนประชาคมระดับจังหวัด ไฟล์แนบ admin 2021-2-10 0/134 admin 2021-2-10 15:41
  ประชาสัมพันธ์โครงการเราชนะ รูปภาพที่แนบมา admin 2021-2-3 0/156 admin 2021-2-3 10:59
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ไฟล์แนบ admin 2021-1-27 0/4403 admin 2021-1-27 15:33
  Line Official Account ปภ. รับแจ้งเหตุ 1784 รูปภาพที่แนบมา admin 2021-1-19 0/131 admin 2021-1-19 15:36
  ประกาศจังหวัดตราด เรี่อง กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดครั้งแรก ไฟล์แนบ admin 2021-1-19 0/136 admin 2021-1-19 14:10
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2021-1-13 0/218 admin 2021-1-13 15:07
  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2021-1-4 0/503 admin 2021-1-4 12:22
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง การจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2563 ไฟล์แนบ admin 2020-12-22 0/240 admin 2020-12-22 16:19
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2020-10-29 0/381 admin 2020-10-29 11:22
  เรื่อง การประมูลเงินอากรเก็บรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดตราด ครั้งที่ 4 ไฟล์แนบ admin 2020-10-27 0/247 admin 2020-10-27 11:12
  ประชาสัมพันธ์โครงการพื้นที่ปันสุข ไฟล์แนบ admin 2020-10-19 0/243 admin 2020-10-19 16:51
  ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง รูปภาพที่แนบมา admin 2020-10-19 0/282 admin 2020-10-19 10:03