ประชาสัมพันธ์

[ 25 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2019-8-13 0/5 admin 6 วันก่อน 10:35
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ไฟล์แนบ admin 2019-8-9 0/34 admin 2019-8-9 16:55
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ไฟล์แนบ admin 2019-8-5 0/4319 admin 2019-8-5 15:02
  ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ ประจำปี 2562 ไฟล์แนบ admin 2019-7-18 0/124 admin 2019-7-18 15:17
  แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562 ไฟล์แนบ admin 2019-6-27 0/144 admin 2019-6-27 17:43
  ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ไฟล์แนบ admin 2019-6-26 0/192 admin 2019-6-26 10:35
  ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2019-6-26 0/172 admin 2019-6-26 10:13
  ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไฟล์แนบ admin 2019-5-28 0/394 admin 2019-5-28 14:55
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไฟล์แนบ admin 2019-5-16 0/379 admin 2019-5-16 11:05
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง ไฟล์แนบ admin 2019-4-18 0/651 admin 2019-4-18 12:36
  เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ไฟล์แนบ admin 2019-4-10 0/571 admin 2019-4-10 14:27
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ไฟล์แนบ admin 2019-3-7 0/950 admin 2019-3-7 14:23
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2019-2-13 0/790 admin 2019-2-13 14:41
  ประชาสัมพันธ์การลงคะแนนเสียงโหวตโครงการเน็ตประชารัฐเพื่อชิงรางวัล ไฟล์แนบ admin 2019-2-8 0/760 admin 2019-2-8 12:55
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ไฟล์แนบ admin 2019-1-31 0/4586 admin 2019-1-31 15:49
  เชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ ไฟล์แนบ admin 2019-1-21 0/767 admin 2019-1-21 15:03
  การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ ไฟล์แนบ admin 2018-12-28 0/561 admin 2018-12-28 11:39
  การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ไฟล์แนบ admin 2018-11-29 0/600 admin 2018-11-29 16:53
  บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไฟล์แนบ admin 2018-11-23 0/598 admin 2018-11-23 17:08
  เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ไฟล์แนบ admin 2018-9-25 0/407 admin 2018-9-25 12:54