ประชาสัมพันธ์

[ 18 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไฟล์แนบ admin 2019-5-28 0/95 admin 2019-5-28 14:55
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไฟล์แนบ admin 2019-5-16 0/104 admin 2019-5-16 11:05
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง ไฟล์แนบ admin 2019-4-18 0/365 admin 2019-4-18 12:36
  เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ไฟล์แนบ admin 2019-4-10 0/304 admin 2019-4-10 14:27
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ไฟล์แนบ admin 2019-3-7 0/696 admin 2019-3-7 14:23
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2019-2-13 0/563 admin 2019-2-13 14:41
  ประชาสัมพันธ์การลงคะแนนเสียงโหวตโครงการเน็ตประชารัฐเพื่อชิงรางวัล ไฟล์แนบ admin 2019-2-8 0/537 admin 2019-2-8 12:55
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ไฟล์แนบ admin 2019-1-31 0/4320 admin 2019-1-31 15:49
  เชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ ไฟล์แนบ admin 2019-1-21 0/549 admin 2019-1-21 15:03
  การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ ไฟล์แนบ admin 2018-12-28 0/413 admin 2018-12-28 11:39
  การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ไฟล์แนบ admin 2018-11-29 0/476 admin 2018-11-29 16:53
  บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไฟล์แนบ admin 2018-11-23 0/463 admin 2018-11-23 17:08
  เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ไฟล์แนบ admin 2018-9-25 0/348 admin 2018-9-25 12:54
  เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ไฟล์แนบ admin 2018-9-20 0/344 admin 2018-9-20 14:32
  ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ไฟล์แนบ admin 2018-7-20 0/456 admin 2018-7-20 12:01
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2018-7-20 0/421 admin 2018-7-20 11:37
  เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ไฟล์แนบ admin 2018-7-20 0/413 admin 2018-7-20 11:27
ทดสอบการตั้งกระทู้ รูปภาพที่แนบมา admin 2018-7-19 0/409 admin 2018-7-19 21:11