ประชาสัมพันธ์

[ 61 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID - 19 admin 2020-7-30 0/34 admin 2020-7-30 14:56
  ประชาสัมพันธ์สื่อ NuPETHS The Heroes 3D Animation (covid 19) admin 2020-7-29 0/38 admin 2020-7-29 14:01
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานผู้บริหาร ไฟล์แนบ admin 2020-7-8 0/165 admin 2020-7-8 10:37
  ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัย ไฟล์แนบ admin 2020-7-2 0/228 admin 2020-7-2 11:20
  รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2652 ไฟล์แนบ admin 2020-6-29 0/167 admin 2020-6-29 10:46
  ช่องทางการรับชำระเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2020-6-29 0/158 admin 2020-6-29 10:37
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง ไฟล์แนบ admin 2020-6-19 0/202 admin 2020-6-19 11:34
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ไฟล์แนบ admin 2020-6-4 0/267 admin 2020-6-4 11:10
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ไฟล์แนบ admin 2020-5-8 0/924 admin 2020-5-8 10:09
  เรื่อง การประมูลเงินอากรเก็บรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดตราด ครั้งที่ 3 ไฟล์แนบ admin 2020-5-5 0/321 admin 2020-5-5 16:49
  ประชาสัมพันธ์ประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2020-4-29 0/230 admin 2020-4-29 16:04
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ไฟล์แนบ admin 2020-4-20 0/262 admin 2020-4-20 14:54
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง ไฟล์แนบ admin 2020-4-13 0/281 admin 2020-4-13 14:44
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ไฟล์แนบ admin 2020-3-25 0/389 admin 2020-3-25 16:58
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ไฟล์แนบ admin 2020-3-2 0/2160 admin 2020-3-2 16:36
  ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด เรื่อง การรับฟังความคิดเห็น ไฟล์แนบ admin 2020-2-13 0/419 admin 2020-2-13 16:47
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2020-2-13 0/414 admin 2020-2-13 15:50
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไฟล์แนบ admin 2020-1-27 0/518 admin 2020-1-27 17:01
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง ไฟล์แนบ admin 2020-1-27 0/513 admin 2020-1-27 16:08
  ประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติการบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2020-1-17 0/533 admin 2020-1-17 16:10