ส่งมอบงานจ้างฯ

[ 47 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนสายอิเร็ม-ชากราว ไฟล์แนบ admin 2019-8-16 0/1 admin 3 วันก่อน 15:45
  ส่งมอบงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อหิน-เนินขี้ไหล หมู่ที่ 4 ตำบลแหลมงอบ ไฟล์แนบ admin 2019-8-16 0/1 admin 3 วันก่อน 15:42
  ส่งมอบงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโชคพัฒนา-วังห้าง ไฟล์แนบ admin 2019-8-9 0/7 admin 2019-8-9 12:28
  ส่งมอบงานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดงกลาง 1 ไฟล์แนบ admin 2019-8-9 0/7 admin 2019-8-9 12:27
  ส่งมอบงานจัดซื้อรถอเนกประสงค์เพื่อรองรับและบริการประชาชนที่ใช้หอประชุม ไฟล์แนบ admin 2019-8-9 0/8 admin 2019-8-9 11:59
  ส่งมอบงานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ผู้สูงอายุ ไฟล์แนบ admin 2019-8-5 0/10 admin 2019-8-5 15:31
  ส่งมอบงานจ้างปรับปรุงลานจอดรถแห่งที่่ 2 ไฟล์แนบ admin 2019-8-5 0/14 admin 2019-8-5 15:28
  ส่งมอบงานจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานต้อนรับอาคารอเนกประสงค์ ไฟล์แนบ admin 2019-7-25 0/24 admin 2019-7-25 10:27
  ส่งมอบงานจ้างโครงการก่อส้างสนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม ไฟล์แนบ admin 2019-7-24 0/35 admin 2019-7-24 16:14
  ส่งมอบงานจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคา ไฟล์แนบ admin 2019-6-6 0/332 admin 2019-6-6 14:46
  ส่งมอบงานจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานต้อนรับอาคารอเนกประสงค์ ไฟล์แนบ admin 2019-6-4 0/308 admin 2019-6-4 10:28
  ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 และงวดสุดท้ายโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรัง ไฟล์แนบ admin 2019-6-4 0/318 admin 2019-6-4 10:26
  ส่งมอบงานจ้างก่อสร้างโครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบล ไฟล์แนบ admin 2019-5-29 0/322 admin 2019-5-29 14:36
  ่ส่งมอบงานจ้างปรับปรุงศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อบจ.ตราด ไฟล์แนบ admin 2019-4-26 0/484 admin 2019-4-26 14:07
  ส่งมอบงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเขาแขวน-ตะเคียนเอน ไฟล์แนบ admin 2019-3-28 0/605 admin 2019-3-28 10:48
  ส่งมอบงานจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ไฟล์แนบ admin 2019-3-28 0/599 admin 2019-3-28 10:46
  ส่งมอบงานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมบริเวณทางเข้า-ออก ลานต้อนรับหอประชุม ไฟล์แนบ admin 2019-3-25 0/648 admin 2019-3-25 13:04
  ส่งมอบงานจ้าง งวดที่ 1 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนสายเขาแขวน-ตะเคียนเอน ไฟล์แนบ admin 2019-3-21 0/687 admin 2019-3-21 12:52
  ส่งมอบงานจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมบริเวณทางเข้า-ออก ไฟล์แนบ admin 2019-3-6 0/689 admin 2019-3-6 14:28
  ส่งมอบงานจ้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายไร่ป่า-ท่ากุ่ม ไฟล์แนบ admin 2019-2-21 0/739 admin 2019-2-21 16:34