ผู้ชนะการเสนอราคา

[ 584 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเกษตร ไฟล์แนบ admin 2020-3-11 0/605 admin 2020-3-11 17:03
  ประกาศ อบจ. ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเวที ไฟล์แนบ admin 2020-3-11 0/617 admin 2020-3-11 10:22
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำซุ้มฯลฯ ไฟล์แนบ admin 2020-3-11 0/613 admin 2020-3-11 10:17
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ ไฟล์แนบ admin 2020-3-10 0/592 admin 2020-3-10 11:18
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงช้างและเสาธง ไฟล์แนบ admin 2020-3-9 0/611 admin 2020-3-9 14:14
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ไฟล์แนบ admin 2020-3-5 0/633 admin 2020-3-5 17:18
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนสายธรรมชาติ ไฟล์แนบ admin 2020-3-5 0/631 admin 2020-3-5 12:19
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับพื้นบริเวณรอบสนามแข่งขัน ไฟล์แนบ admin 2020-3-4 0/598 admin 2020-3-4 11:31
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ไฟล์แนบ admin 2020-3-2 0/585 admin 2020-3-2 13:59
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไฟล์แนบ admin 2020-2-28 0/553 admin 2020-2-28 17:22
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ไฟล์แนบ admin 2020-2-26 0/580 admin 2020-2-26 16:29
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำห้องน้ำชั่วคราว ไฟล์แนบ admin 2020-2-26 0/599 admin 2020-2-26 16:01
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ไฟล์แนบ admin 2020-2-19 0/621 admin 2020-2-19 12:03
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ไฟล์แนบ admin 2020-2-18 0/590 admin 2020-2-18 16:05
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคา ไฟล์แนบ admin 2020-2-18 0/592 admin 2020-2-18 15:55
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ Brother ไฟล์แนบ admin 2020-2-17 0/586 admin 2020-2-17 15:24
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ไฟล์แนบ admin 2020-2-14 0/615 admin 2020-2-14 14:25
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสถานที่จอดรถ ไฟล์แนบ admin 2020-2-13 0/587 admin 2020-2-13 16:27
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ไฟล์แนบ admin 2020-2-13 0/617 admin 2020-2-13 15:39
  ประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2020-2-13 0/652 admin 2020-2-13 15:24