ผู้ชนะการเสนอราคา

[ 578 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ ไฟล์แนบ admin 2018-9-18 0/1442 admin 2018-9-18 17:02
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ ไฟล์แนบ admin 2018-9-18 0/1279 admin 2018-9-18 17:01
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีต ไฟล์แนบ admin 2018-9-18 0/1293 admin 2018-9-18 16:57
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การเรียน ไฟล์แนบ admin 2018-9-17 0/1370 admin 2018-9-17 17:06
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ไฟล์แนบ admin 2018-9-17 0/1420 admin 2018-9-17 17:04
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ไฟล์แนบ admin 2018-9-17 0/1410 admin 2018-9-17 17:02
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง ไฟล์แนบ admin 2018-9-17 0/1299 admin 2018-9-17 17:00
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ไฟล์แนบ admin 2018-9-11 0/1357 admin 2018-9-11 12:00
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ไฟล์แนบ admin 2018-9-5 0/1221 admin 2018-9-5 16:54
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ไฟล์แนบ admin 2018-9-5 0/1385 admin 2018-9-5 16:53
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแบบนักเรียน ไฟล์แนบ admin 2018-9-5 0/1351 admin 2018-9-5 16:52
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า ไฟล์แนบ admin 2018-9-5 0/1470 admin 2018-9-5 11:42
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ไฟล์แนบ admin 2018-9-4 0/1365 admin 2018-9-4 17:28
  ประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไฟล์แนบ admin 2018-9-3 0/1548 admin 2018-9-3 16:36
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ไฟล์แนบ admin 2018-8-31 0/1522 admin 2018-8-31 13:13
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ไฟล์แนบ admin 2018-8-31 0/1434 admin 2018-8-31 13:10
  ประกาศ อบจ. ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ไฟล์แนบ admin 2018-8-29 0/1395 admin 2018-8-29 14:34
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร ไฟล์แนบ admin 2018-8-29 0/1527 admin 2018-8-29 14:32
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ไฟล์แนบ admin 2018-8-28 0/1460 admin 2018-8-28 09:07
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ไฟล์แนบ admin 2018-8-27 0/1618 admin 2018-8-27 17:16