ผู้ชนะการเสนอราคา

[ 584 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย อ.คลองใหญ่ ไฟล์แนบ admin 2020-9-21 0/70 admin 2020-9-21 11:44
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย อ.เมืองตราด ไฟล์แนบ admin 2020-9-21 0/72 admin 2020-9-21 11:41
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย อ.แหลมงอบ ไฟล์แนบ admin 2020-9-21 0/74 admin 2020-9-21 11:11
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปั๊มน้ำ ไฟล์แนบ admin 2020-9-21 0/76 admin 2020-9-21 11:03
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเกษตร ไฟล์แนบ admin 2020-9-21 0/76 admin 2020-9-21 10:58
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือสำหรับห้องสมุด ไฟล์แนบ admin 2020-9-18 0/84 admin 2020-9-18 11:10
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน ไฟล์แนบ admin 2020-9-18 0/82 admin 2020-9-18 11:09
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดสุก่อสร้าง ไฟล์แนบ admin 2020-9-18 0/78 admin 2020-9-18 11:08
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานกีฬาภายใน ร.ร. บ่อไร่วิทยาคม ไฟล์แนบ admin 2020-9-15 0/68 admin 2020-9-15 15:38
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ไฟล์แนบ admin 2020-9-15 0/66 admin 2020-9-15 14:29
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ไฟล์แนบ admin 2020-9-8 0/58 admin 2020-9-8 17:21
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ไฟล์แนบ admin 2020-9-8 0/49 admin 2020-9-8 17:20
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ไฟล์แนบ admin 2020-9-2 0/94 admin 2020-9-2 16:17
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไฟล์แนบ admin 2020-9-2 0/81 admin 2020-9-2 16:13
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา ไฟล์แนบ admin 2020-9-2 0/93 admin 2020-9-2 13:54
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน ไฟล์แนบ admin 2020-9-2 0/92 admin 2020-9-2 13:46
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหลังคา ไฟล์แนบ admin 2020-9-2 0/84 admin 2020-9-2 13:02
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงบำรุงรักษาสนามกีฬาจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2020-8-28 0/106 admin 2020-8-28 09:57
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ ไฟล์แนบ admin 2020-8-28 0/94 admin 2020-8-28 09:51
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ไฟล์แนบ admin 2020-8-28 0/89 admin 2020-8-28 09:45