ผลการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ 144 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า ไฟล์แนบ admin 2019-2-14 0/3 admin 3 วันก่อน 17:09
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ไฟล์แนบ admin 2019-2-7 0/21 admin 2019-2-7 15:13
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ไฟล์แนบ admin 2019-2-7 0/19 admin 2019-2-7 14:56
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถอเนกประสงค์ ไฟล์แนบ admin 2019-2-5 0/21 admin 2019-2-5 10:28
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ไฟล์แนบ admin 2019-2-4 0/19 admin 2019-2-4 12:52
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ไฟล์แนบ admin 2019-1-30 0/26 admin 2019-1-30 15:21
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 52 รายการ ไฟล์แนบ admin 2019-1-30 0/19 admin 2019-1-30 15:19
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ไฟล์แนบ admin 2019-1-29 0/37 admin 2019-1-29 17:31
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง จ้างเหมาจัดหาเวทีการแสดง แสง สี เสียง ไฟล์แนบ admin 2019-1-28 0/21 admin 2019-1-28 14:02
  ประกาศอบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ไฟล์แนบ admin 2019-1-28 0/22 admin 2019-1-28 12:09
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกการเกษตร ไฟล์แนบ admin 2019-1-25 0/69 admin 2019-1-25 15:36
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ไฟล์แนบ admin 2019-1-22 0/45 admin 2019-1-22 17:26
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ไฟล์แนบ admin 2019-1-22 0/43 admin 2019-1-22 17:25
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุต่างๆ ไฟล์แนบ admin 2019-1-21 0/50 admin 2019-1-21 14:46
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย ไฟล์แนบ admin 2019-1-21 0/40 admin 2019-1-21 14:45
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ไฟล์แนบ admin 2019-1-18 0/40 admin 2019-1-18 11:40
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่องประการผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์แสดงสินค้า ไฟล์แนบ admin 2019-1-17 0/39 admin 2019-1-17 14:29
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ไฟล์แนบ admin 2019-1-17 0/35 admin 2019-1-17 14:19
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ไฟล์แนบ admin 2019-1-17 0/36 admin 2019-1-17 14:08
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียง ไฟล์แนบ admin 2019-1-16 0/39 admin 2019-1-16 11:24