ผลการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ 53 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนสายไร่ป่า ไฟล์แนบ admin 2018-10-16 0/2 admin 5 วันก่อน 17:18
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเข้าเล่มข้อบัญญัติ ไฟล์แนบ admin 2018-10-16 0/1 admin 5 วันก่อน 17:15
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ ไฟล์แนบ admin 2018-10-16 0/2 admin 5 วันก่อน 15:01
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ไฟล์แนบ admin 2018-10-16 0/1 admin 5 วันก่อน 11:50
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ไฟล์แนบ admin 2018-10-16 0/1 admin 5 วันก่อน 11:43
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายเขาแขวน ไฟล์แนบ admin 2018-10-10 0/5 admin 2018-10-10 16:58
  ผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โครงการซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ขนาดกลาง ไฟล์แนบ admin 2018-10-10 0/4 admin 2018-10-10 15:14
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร ไฟล์แนบ admin 2018-10-8 0/7 admin 2018-10-8 15:18
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ไฟล์แนบ admin 2018-9-27 0/7 admin 2018-9-27 17:16
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง ไฟล์แนบ admin 2018-9-27 0/10 admin 2018-9-27 17:15
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าชนิดข้ออ่อน ไฟล์แนบ admin 2018-9-27 0/10 admin 2018-9-27 17:14
  ประกาศ อบจ. ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง ไฟล์แนบ admin 2018-9-26 0/8 admin 2018-9-26 17:00
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ไฟล์แนบ admin 2018-9-25 0/6 admin 2018-9-25 13:54
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่สอร้างติดตั้งระบบเสียง ไฟล์แนบ admin 2018-9-19 0/15 admin 2018-9-19 16:20
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ไฟล์แนบ admin 2018-9-18 0/5 admin 2018-9-18 17:05
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ ไฟล์แนบ admin 2018-9-18 0/5 admin 2018-9-18 17:02
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ ไฟล์แนบ admin 2018-9-18 0/7 admin 2018-9-18 17:01
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีต ไฟล์แนบ admin 2018-9-18 0/5 admin 2018-9-18 16:57
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การเรียน ไฟล์แนบ admin 2018-9-17 0/6 admin 2018-9-17 17:06
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ไฟล์แนบ admin 2018-9-17 0/5 admin 2018-9-17 17:04