ผู้ชนะการเสนอราคา

[ 325 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดแข่งขันกีฬา ไฟล์แนบ admin 2019-10-15 0/5 admin 6 วันก่อน 17:02
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหาร ไฟล์แนบ admin 2019-10-15 0/8 admin 6 วันก่อน 15:59
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิล ไฟล์แนบ admin 2019-10-11 0/24 admin 2019-10-11 11:22
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างลานกีฬา ไฟล์แนบ admin 2019-10-11 0/20 admin 2019-10-11 11:16
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ไฟล์แนบ admin 2019-10-11 0/22 admin 2019-10-11 11:12
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลทำความสะอาดสนามฟุตบอล ไฟล์แนบ admin 2019-10-8 0/50 admin 2019-10-8 11:06
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการถ่ายเอกสาร ไฟล์แนบ admin 2019-10-7 0/32 admin 2019-10-7 13:54
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการถ่ายเอกสาร ไฟล์แนบ admin 2019-10-7 0/42 admin 2019-10-7 11:07
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการถ่ายเอกสาร ไฟล์แนบ admin 2019-10-7 0/44 admin 2019-10-7 11:05
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ไฟล์แนบ admin 2019-9-25 0/82 admin 2019-9-25 17:04
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน ไฟล์แนบ admin 2019-9-24 0/99 admin 2019-9-24 17:34
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ไฟล์แนบ admin 2019-9-24 0/80 admin 2019-9-24 17:33
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ไฟล์แนบ admin 2019-9-24 0/85 admin 2019-9-24 17:29
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า ไฟล์แนบ admin 2019-9-23 0/83 admin 2019-9-23 17:31
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ไฟล์แนบ admin 2019-9-23 0/83 admin 2019-9-23 17:28
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ไฟล์แนบ admin 2019-9-20 0/103 admin 2019-9-20 16:49
  ประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2019-9-20 0/99 admin 2019-9-20 12:34
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ ไฟล์แนบ admin 2019-9-19 0/115 admin 2019-9-19 11:24
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมมอเตอร์เครื่องปั๊มน้ำ ไฟล์แนบ admin 2019-9-19 0/117 admin 2019-9-19 11:22
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ไฟล์แนบ admin 2019-9-19 0/108 admin 2019-9-19 11:01