ผู้ชนะการเสนอราคา

[ 559 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือสำหรับห้องสมุด ไฟล์แนบ admin 2020-9-18 0/1 admin 6 ชั่วโมงก่อน
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน ไฟล์แนบ admin 2020-9-18 0/1 admin 6 ชั่วโมงก่อน
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดสุก่อสร้าง ไฟล์แนบ admin 2020-9-18 0/1 admin 6 ชั่วโมงก่อน
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานกีฬาภายใน ร.ร. บ่อไร่วิทยาคม ไฟล์แนบ admin 2020-9-15 0/2 admin 3 วันก่อน 15:38
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ไฟล์แนบ admin 2020-9-15 0/2 admin 3 วันก่อน 14:29
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ไฟล์แนบ admin 2020-9-8 0/6 admin 2020-9-8 17:21
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ไฟล์แนบ admin 2020-9-8 0/3 admin 2020-9-8 17:20
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ไฟล์แนบ admin 2020-9-2 0/19 admin 2020-9-2 16:17
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไฟล์แนบ admin 2020-9-2 0/11 admin 2020-9-2 16:13
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา ไฟล์แนบ admin 2020-9-2 0/15 admin 2020-9-2 13:54
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน ไฟล์แนบ admin 2020-9-2 0/16 admin 2020-9-2 13:46
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหลังคา ไฟล์แนบ admin 2020-9-2 0/18 admin 2020-9-2 13:02
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงบำรุงรักษาสนามกีฬาจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2020-8-28 0/22 admin 2020-8-28 09:57
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ ไฟล์แนบ admin 2020-8-28 0/20 admin 2020-8-28 09:51
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ไฟล์แนบ admin 2020-8-28 0/16 admin 2020-8-28 09:45
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ไฟล์แนบ admin 2020-8-25 0/28 admin 2020-8-25 17:03
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแต่งกายนักเรียน ไฟล์แนบ admin 2020-8-21 0/39 admin 2020-8-21 10:37
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ไฟล์แนบ admin 2020-8-20 0/42 admin 2020-8-20 15:18
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ไฟล์แนบ admin 2020-8-20 0/39 admin 2020-8-20 14:41
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ไฟล์แนบ admin 2020-8-18 0/49 admin 2020-8-18 16:36