ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ 207 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านฉางเกลือ ไฟล์แนบ admin 2019-5-17 0/2482 admin 2019-5-17 12:28
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสนามกีฬาหญ้าเทียม 7 คน ไฟล์แนบ admin 2019-5-15 0/2260 admin 2019-5-15 17:27
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ไฟล์แนบ admin 2019-5-15 0/2322 admin 2019-5-15 17:09
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถแห่งที่ 2 ไฟล์แนบ admin 2019-5-13 0/2201 admin 2019-5-13 11:33
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อหิน ไฟล์แนบ admin 2019-5-8 0/2286 admin 2019-5-8 16:57
  ร่าง ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสนามกีฬาหญ้าเทียม 7 คน ไฟล์แนบ admin 2019-5-8 0/2286 admin 2019-5-8 16:56
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อส้างถนนสายหนองกรวด หมู่ที่ 2 ไฟล์แนบ admin 2019-5-3 0/2415 admin 2019-5-3 17:29
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายชำนิอนุสรณ์ ไฟล์แนบ admin 2019-5-3 0/3087 admin 2019-5-3 16:00
  ร่างประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถแห่งที่ 2 ไฟล์แนบ admin 2019-4-30 0/2685 admin 2019-4-30 10:49
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 4 ไฟล์แนบ admin 2019-4-29 0/2514 admin 2019-4-29 17:20
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ผู้สูงอายุ อบจ.ตราด ไฟล์แนบ admin 2019-4-26 0/2374 admin 2019-4-26 17:20
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียน ไฟล์แนบ admin 2019-4-25 0/2340 admin 2019-4-25 12:06
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายโชคพัฒนา-วังห้าง ไฟล์แนบ admin 2019-4-24 0/2461 admin 2019-4-24 16:29
  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายดงกลาง 1 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาสมิง เชื่อมหมู่ที่ 4 ไฟล์แนบ admin 2019-4-24 0/2414 admin 2019-4-24 16:21
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายคลองหลอด- ลากซุง หมู่ที่ 5 ไฟล์แนบ admin 2019-4-23 0/2383 admin 2019-4-23 17:10
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายคลองหลอด-อ่าวกรูด หมู่ที่ 3 ไฟล์แนบ admin 2019-4-23 0/2507 admin 2019-4-23 17:04
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างเส้นทางจักรยาน ไฟล์แนบ admin 2019-4-18 0/2572 admin 2019-4-18 13:52
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินตะบก ไฟล์แนบ admin 2019-4-18 0/2518 admin 2019-4-18 12:43
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอิเร็ม ไฟล์แนบ admin 2019-4-9 0/2812 admin 2019-4-9 14:37
  ร่างประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างเส้นทางจักรยาน ไฟล์แนบ admin 2019-4-3 0/2660 admin 2019-4-3 16:46