ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ 207 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์เอื้ออาทรผู้สูงอายุจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2019-8-22 0/1444 admin 2019-8-22 17:31
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงยิมเนเซียม 1 โรงฝึกอเนกประสงค์ ไฟล์แนบ admin 2019-8-21 0/1425 admin 2019-8-21 15:46
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน ไฟล์แนบ admin 2019-8-20 0/1523 admin 2019-8-20 11:01
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตรวจการณ์ ไฟล์แนบ admin 2019-8-19 0/1416 admin 2019-8-19 17:48
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณพุทธมณฑล ไฟล์แนบ admin 2019-8-15 0/1302 admin 2019-8-15 17:22
  ร่าง ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชนิด 6 ล้อ ไฟล์แนบ admin 2019-8-15 0/1370 admin 2019-8-15 11:58
  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2019-8-14 0/1354 admin 2019-8-14 12:41
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬา ไฟล์แนบ admin 2019-8-9 0/1524 admin 2019-8-9 16:04
  ข้อกำหนดของ อบจ.ตราด และราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสร ไฟล์แนบ admin 2019-7-26 0/1516 admin 2019-7-26 16:46
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคัดแยกสีเมล็ดข้าว และระบบจ่ายลม ไฟล์แนบ admin 2019-7-26 0/1435 admin 2019-7-26 15:16
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมเส้นทางจักรยาน ไฟล์แนบ admin 2019-7-23 0/1724 admin 2019-7-23 17:51
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสะพานท่าเทียบกรมหลวงชุมพร ไฟล์แนบ admin 2019-7-23 0/1698 admin 2019-7-23 16:34
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬากลาง ไฟล์แนบ admin 2019-7-11 0/1844 admin 2019-7-11 17:15
  ยกเลิกโครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (Cape Seal) สายธรรมชาติ ไฟล์แนบ admin 2019-7-5 0/1888 admin 2019-7-5 14:40
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองแดน 2 ไฟล์แนบ admin 2019-6-28 0/2024 admin 2019-6-28 15:38
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสันติธรรม ไฟล์แนบ admin 2019-6-28 0/1917 admin 2019-6-28 15:35
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 2 ไฟล์แนบ admin 2019-6-24 0/2071 admin 2019-6-24 17:37
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2019-6-20 0/1880 admin 2019-6-20 16:09
  ประกาศ อบจ. ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ไฟล์แนบ admin 2019-6-18 0/2094 admin 2019-6-18 12:42
  ร่าง ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬากลาง อบจ.ตราด ไฟล์แนบ admin 2019-6-13 0/2217 admin 2019-6-13 21:38