ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ 18 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2018-10-18 0/10 admin 3 วันก่อน 15:19
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ไฟล์แนบ admin 2018-10-3 0/16 admin 2018-10-3 17:36
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายไร่ป่า-ท่ากุ่ม หมู่ที่ 4 ไฟล์แนบ admin 2018-9-28 0/16 admin 2018-9-28 16:39
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ขนาดกลาง ชนิด 6 ล้อ ไฟล์แนบ admin 2018-9-27 0/10 admin 2018-9-27 14:13
  ประกาศ อบจ. ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (Cape Seal) สายเขาแขวน ไฟล์แนบ admin 2018-9-26 0/8 admin 2018-9-26 15:27
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (Cape Seal) สายเทียนราษฎร์ ไฟล์แนบ admin 2018-9-26 0/13 admin 2018-9-26 15:24
  ประกาศ อบจ. ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายธรรมชาติ-น้ำตกสองชั้น ไฟล์แนบ admin 2018-9-26 0/10 admin 2018-9-26 14:51
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ไฟล์แนบ admin 2018-9-19 0/19 admin 2018-9-19 10:40
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ไฟล์แนบ admin 2018-9-19 0/11 admin 2018-9-19 10:38
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ไฟล์แนบ admin 2018-9-19 0/11 admin 2018-9-19 10:36
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ไฟล์แนบ admin 2018-9-19 0/12 admin 2018-9-19 10:33
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบเสียงภายในหอประชุม ไฟล์แนบ admin 2018-9-5 0/31 admin 2018-9-5 14:45
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ไฟล์แนบ admin 2018-8-31 0/24 admin 2018-8-31 13:02
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศาลาประชาคม ไฟล์แนบ admin 2018-8-17 0/52 admin 2018-8-17 16:03
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ไฟล์แนบ admin 2018-8-17 0/38 admin 2018-8-17 10:56
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ยกเลิก การซื้อหรือจ้าง โดยวิธีคัดเลือก ไฟล์แนบ admin 2018-8-9 0/51 admin 2018-8-9 15:19
  ขอบเขตและราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ไฟล์แนบ admin 2018-7-26 0/90 admin 2018-7-26 15:13
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมรณรงค์ ไฟล์แนบ admin 2018-7-26 0/79 admin 2018-7-26 14:32