ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ 51 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างเส้นทางจักรยาน ไฟล์แนบ admin 2019-4-18 0/35 admin 3 วันก่อน 13:52
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินตะบก ไฟล์แนบ admin 2019-4-18 0/36 admin 3 วันก่อน 12:43
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอิเร็ม ไฟล์แนบ admin 2019-4-9 0/82 admin 2019-4-9 14:37
  ร่างประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างเส้นทางจักรยาน ไฟล์แนบ admin 2019-4-3 0/109 admin 2019-4-3 16:46
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ก่อสร้างถนนสายปะเดา 9 หมู่ที่ 6 ตำบลด่านชุมพล ไฟล์แนบ admin 2019-3-28 0/121 admin 2019-3-28 17:12
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ไฟล์แนบ admin 2019-3-22 0/134 admin 2019-3-22 11:44
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบใหญ่ ไฟล์แนบ admin 2019-3-19 0/124 admin 2019-3-19 15:30
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ไฟล์แนบ admin 2019-3-1 0/257 admin 2019-3-1 16:03
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อ เครื่องออกกำลังกายสำหรับประชาชน ไฟล์แนบ admin 2019-2-18 0/285 admin 2019-2-18 10:38
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไฟล์แนบ admin 2019-2-14 0/322 admin 2019-2-14 16:11
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ยกเลิกประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ไฟล์แนบ admin 2019-2-14 0/315 admin 2019-2-14 12:21
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารรับรอง ไฟล์แนบ admin 2019-2-12 0/325 admin 2019-2-12 15:50
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามเทนนิส ไฟล์แนบ admin 2019-2-7 0/300 admin 2019-2-7 16:26
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายวัดทางควาย หมู่ที่ 4 ไฟล์แนบ admin 2019-2-7 0/287 admin 2019-2-7 16:23
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิท้ศน์บริเวณลานต้อนรับอาคารอเนกประสงค์ ไฟล์แนบ admin 2019-1-28 0/325 admin 2019-1-28 12:53
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคา ไฟล์แนบ admin 2019-1-28 0/318 admin 2019-1-28 12:07
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้า ไฟล์แนบ admin 2019-1-21 0/335 admin 2019-1-21 17:04
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถเอนกประสงค์ เพื่อรองรับและบริการประชาชน ไฟล์แนบ admin 2019-1-21 0/397 admin 2019-1-21 14:39
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ไฟล์แนบ admin 2019-1-18 0/308 admin 2019-1-18 12:00
  ร่างประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้า ไฟล์แนบ admin 2019-1-15 0/330 admin 2019-1-15 14:43