ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ 95 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการถ่ายเอกสารขาว-ดำ ไฟล์แนบ admin 2019-10-11 0/22 admin 2019-10-11 15:18
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่องประกวดราคาจ้างประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2019-10-10 0/49 admin 2019-10-10 17:26
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ไฟล์แนบ admin 2019-9-20 0/94 admin 2019-9-20 16:48
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน ไฟล์แนบ admin 2019-9-10 0/146 admin 2019-9-10 14:10
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬา ไฟล์แนบ admin 2019-9-4 0/179 admin 2019-9-4 10:54
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายคลองสน-มาบค้างคาว ไฟล์แนบ admin 2019-8-28 0/172 admin 2019-8-28 17:25
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอล ไฟล์แนบ admin 2019-8-28 0/178 admin 2019-8-28 17:23
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ไฟล์แนบ admin 2019-8-23 0/177 admin 2019-8-23 15:24
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์เอื้ออาทรผู้สูงอายุจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2019-8-22 0/188 admin 2019-8-22 17:31
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงยิมเนเซียม 1 โรงฝึกอเนกประสงค์ ไฟล์แนบ admin 2019-8-21 0/230 admin 2019-8-21 15:46
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน ไฟล์แนบ admin 2019-8-20 0/259 admin 2019-8-20 11:01
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตรวจการณ์ ไฟล์แนบ admin 2019-8-19 0/255 admin 2019-8-19 17:48
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณพุทธมณฑล ไฟล์แนบ admin 2019-8-15 0/187 admin 2019-8-15 17:22
  ร่าง ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชนิด 6 ล้อ ไฟล์แนบ admin 2019-8-15 0/194 admin 2019-8-15 11:58
  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2019-8-14 0/207 admin 2019-8-14 12:41
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬา ไฟล์แนบ admin 2019-8-9 0/241 admin 2019-8-9 16:04
  ข้อกำหนดของ อบจ.ตราด และราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสร ไฟล์แนบ admin 2019-7-26 0/280 admin 2019-7-26 16:46
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคัดแยกสีเมล็ดข้าว และระบบจ่ายลม ไฟล์แนบ admin 2019-7-26 0/291 admin 2019-7-26 15:16
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมเส้นทางจักรยาน ไฟล์แนบ admin 2019-7-23 0/299 admin 2019-7-23 17:51
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสะพานท่าเทียบกรมหลวงชุมพร ไฟล์แนบ admin 2019-7-23 0/306 admin 2019-7-23 16:34