ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ 42 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไฟล์แนบ admin 2019-2-14 0/5 admin 3 วันก่อน 16:11
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ยกเลิกประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ไฟล์แนบ admin 2019-2-14 0/6 admin 3 วันก่อน 12:21
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารรับรอง ไฟล์แนบ admin 2019-2-12 0/7 admin 5 วันก่อน 15:50
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามเทนนิส ไฟล์แนบ admin 2019-2-7 0/26 admin 2019-2-7 16:26
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายวัดทางควาย หมู่ที่ 4 ไฟล์แนบ admin 2019-2-7 0/17 admin 2019-2-7 16:23
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิท้ศน์บริเวณลานต้อนรับอาคารอเนกประสงค์ ไฟล์แนบ admin 2019-1-28 0/67 admin 2019-1-28 12:53
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคา ไฟล์แนบ admin 2019-1-28 0/67 admin 2019-1-28 12:07
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้า ไฟล์แนบ admin 2019-1-21 0/75 admin 2019-1-21 17:04
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถเอนกประสงค์ เพื่อรองรับและบริการประชาชน ไฟล์แนบ admin 2019-1-21 0/96 admin 2019-1-21 14:39
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ไฟล์แนบ admin 2019-1-18 0/77 admin 2019-1-18 12:00
  ร่างประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้า ไฟล์แนบ admin 2019-1-15 0/75 admin 2019-1-15 14:43
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2019-1-2 0/94 admin 2019-1-2 16:12
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและจอดรถ ไฟล์แนบ admin 2019-1-2 0/90 admin 2019-1-2 15:45
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ไฟล์แนบ admin 2018-12-26 0/87 admin 2018-12-26 16:36
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมบริเวณทางเข้า-ออก ลานต้อนรับ ไฟล์แนบ admin 2018-12-20 0/187 admin 2018-12-20 10:24
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในศูนย์การเรียนรู้ ไฟล์แนบ admin 2018-12-11 0/136 admin 2018-12-11 13:54
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2018-12-6 0/246 admin 2018-12-6 17:15
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาสนามกีฬาจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2018-11-27 0/208 admin 2018-11-27 16:41
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ไฟล์แนบ admin 2018-11-8 0/275 admin 2018-11-8 16:34
  ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ ไฟล์แนบ admin 2018-11-8 0/265 admin 2018-11-8 16:30