สัญญาต่างๆ

[ 52 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  สัญญาจ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยของผู้พิการผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ไฟล์แนบ admin 2019-7-11 0/7 admin 5 วันก่อน 17:20
  โครงการปรับปรุงลานจอดรถแห่งที่ 2 เพื่อรองรับหอประชุมขนาดใหญ่ ไฟล์แนบ admin 2019-7-5 0/16 admin 2019-7-5 14:59
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อหิน-เนินขี้ไหล หมู่ที่ 4 ไฟล์แนบ admin 2019-6-28 0/31 admin 2019-6-28 17:07
  สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนนสายคลองสน-สลักเพชร กม.ที่ 10 ไฟล์แนบ admin 2019-6-25 0/48 admin 2019-6-25 16:39
  สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ(Cape Seal) สายบ้างฉางเกลือ ไฟล์แนบ admin 2019-6-21 0/77 admin 2019-6-21 17:16
  สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายชำนิอนุสรณ์และสายราษฎร์บำรุง ไฟล์แนบ admin 2019-6-13 0/89 admin 2019-6-13 16:56
  สัญญาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองหลอด-อ่าวกรูด ไฟล์แนบ admin 2019-6-12 0/119 admin 2019-6-12 15:28
  สัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองหลอด-ลากซุง ไฟล์แนบ admin 2019-6-12 0/110 admin 2019-6-12 15:24
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด หมู่ที่ 9 ไฟล์แนบ admin 2019-6-12 0/111 admin 2019-6-12 10:39
  สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดงกลาง 1 ไฟล์แนบ admin 2019-6-12 0/114 admin 2019-6-12 10:38
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอิเร็ม-ซากราว ไฟล์แนบ admin 2019-6-12 0/108 admin 2019-6-12 10:35
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 4 หมู่ที่ 4 ไฟล์แนบ admin 2019-6-12 0/120 admin 2019-6-12 10:29
  สัญญาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนสายโชคพัฒนา-วังห้าง ไฟล์แนบ admin 2019-6-11 0/117 admin 2019-6-11 17:27
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกรวด ไฟล์แนบ admin 2019-6-11 0/121 admin 2019-6-11 12:16
  สัญญาจ้างโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยจังหวัดตราด ประจำปี 2562 ไฟล์แนบ admin 2019-5-22 0/239 admin 2019-5-22 17:12
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปะเดา 9 หมู่ที่ 6 ตำบลด่านชุมพล ไฟล์แนบ admin 2019-5-17 0/218 admin 2019-5-17 12:19
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและจอดรถองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2019-5-3 0/300 admin 2019-5-3 17:31
  บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานต้อนรับอาคารอเนกประสงค์ ไฟล์แนบ admin 2019-4-23 0/344 admin 2019-4-23 12:17
  สัญญาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ไฟล์แนบ admin 2019-4-17 0/359 admin 2019-4-17 15:22
  บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างปรับปรุงศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไฟล์แนบ admin 2019-4-3 0/489 admin 2019-4-3 16:38