สัญญาต่างๆ

[ 34 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  สัญญาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ไฟล์แนบ admin 2019-4-17 0/15 admin 4 วันก่อน 15:22
  บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างปรับปรุงศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไฟล์แนบ admin 2019-4-3 0/90 admin 2019-4-3 16:38
  สัญญาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม ไฟล์แนบ admin 2019-4-3 0/87 admin 2019-4-3 16:02
  สัญญาจ้างปรับปรุงสนามเทนนิสภายในสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2019-4-2 0/88 admin 2019-4-2 16:14
  สัญญาก่อสร้างถนนสายวัดทางควาย หมู่ที่ 4 ตำบลแสนตุ้ง ไฟล์แนบ admin 2019-3-28 0/91 admin 2019-3-28 17:15
  สัญญาซื้อขาย โครงการซื้อขายเครื่องออกกำลังกายสำหรับประชาชน ไฟล์แนบ admin 2019-3-22 0/102 admin 2019-3-22 16:21
  สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานต้อนรับอาคารอเนกประสงค์ ไฟล์แนบ admin 2019-3-20 0/103 admin 2019-3-20 16:30
  สัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างศูนย์ราชการชายแดน บ้านหาดเล็ก ไฟล์แนบ admin 2019-3-14 0/125 admin 2019-3-14 10:51
  บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ด้านหลังสำนักงาน อบจ.ตราด) ไฟล์แนบ admin 2019-2-25 0/223 admin 2019-2-25 17:05
  สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมบริเวณทางเข้า-ออก ลานต้อนรับหอประชุม ไฟล์แนบ admin 2019-2-18 0/242 admin 2019-2-18 10:34
  สัญญาจ้างโครงการจัดซื้อรถอเนกประสงค์เพื่อรองรับและบริการประชาชน ไฟล์แนบ admin 2019-2-13 0/282 admin 2019-2-13 14:43
  สัญญาจ้างปรับปรุงศูนย์แสดงสินค้าหนึงตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ไฟล์แนบ admin 2019-2-12 0/239 admin 2019-2-12 15:53
  สัญญางานปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2019-1-7 0/207 admin 2019-1-7 12:49
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมท่อลอดเหลี่ยมสายปลายนา ไฟล์แนบ admin 2019-1-7 0/234 admin 2019-1-7 10:12
  สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาสนามกีฬาจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2018-12-18 0/299 admin 2018-12-18 16:52
  สัญญาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักอาศัยของผู้พิการผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ไฟล์แนบ admin 2018-11-29 0/300 admin 2018-11-29 17:18
  สัญญาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักอาศัยของผู้พิการผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ไฟล์แนบ admin 2018-11-29 0/283 admin 2018-11-29 17:16
  สัญญาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักอาศัยของผู้พิการผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ไฟล์แนบ admin 2018-11-29 0/286 admin 2018-11-29 17:14
  สัญญาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักอาศัยของผู้พิการผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ไฟล์แนบ admin 2018-11-29 0/292 admin 2018-11-29 17:13
  สัญญาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์(ด้านหลังสำนักงาน อบจ.ตราด) ไฟล์แนบ admin 2018-11-29 0/284 admin 2018-11-29 14:29