สัญญาต่างๆ

[ 24 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  สัญญาจ้างโครงการจัดซื้อรถอเนกประสงค์เพื่อรองรับและบริการประชาชน ไฟล์แนบ admin 2019-2-13 0/7 admin 4 วันก่อน 14:43
  สัญญาจ้างปรับปรุงศูนย์แสดงสินค้าหนึงตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ไฟล์แนบ admin 2019-2-12 0/4 admin 5 วันก่อน 15:53
  สัญญางานปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2019-1-7 0/49 admin 2019-1-7 12:49
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมท่อลอดเหลี่ยมสายปลายนา ไฟล์แนบ admin 2019-1-7 0/51 admin 2019-1-7 10:12
  สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาสนามกีฬาจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2018-12-18 0/141 admin 2018-12-18 16:52
  สัญญาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักอาศัยของผู้พิการผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ไฟล์แนบ admin 2018-11-29 0/183 admin 2018-11-29 17:18
  สัญญาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักอาศัยของผู้พิการผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ไฟล์แนบ admin 2018-11-29 0/175 admin 2018-11-29 17:16
  สัญญาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักอาศัยของผู้พิการผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ไฟล์แนบ admin 2018-11-29 0/176 admin 2018-11-29 17:14
  สัญญาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักอาศัยของผู้พิการผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ไฟล์แนบ admin 2018-11-29 0/181 admin 2018-11-29 17:13
  สัญญาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์(ด้านหลังสำนักงาน อบจ.ตราด) ไฟล์แนบ admin 2018-11-29 0/169 admin 2018-11-29 14:29
  สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายไร่ป่า ไฟล์แนบ admin 2018-11-27 0/165 admin 2018-11-27 12:47
  สัญญาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2018-11-15 0/195 admin 2018-11-15 12:58
  สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางสายเขาแขวน-ตะเคียนเอน หมู่ที่ 3 ไฟล์แนบ admin 2018-11-13 0/186 admin 2018-11-13 16:51
  สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายเทียนราษฎร์ หมู่ที่ 2 ตำบลช้างทูน ไฟล์แนบ admin 2018-11-13 0/190 admin 2018-11-13 16:48
  บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางขึ้น-ลง เชื่อมศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบล ไฟล์แนบ admin 2018-10-29 0/203 admin 2018-10-29 15:59
  สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์รองรับการส่งเสริมอาชีพ สวนสาธารณะ 200 ปี ไฟล์แนบ admin 2018-10-8 0/172 admin 2018-10-8 15:44
  สัญญาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบเสียงภายในหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2018-10-8 0/154 admin 2018-10-8 15:41
  สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2018-9-28 0/161 admin 2018-9-28 16:24
  บอกเลิกสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเชื่อมศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ไฟล์แนบ admin 2018-9-12 0/144 admin 2018-9-12 15:26
  บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ไฟล์แนบ admin 2018-7-31 0/153 admin 2018-7-31 17:25