สัญญาต่างๆ

[ 5 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ไฟล์แนบ admin 2018-7-31 0/12 admin 2018-7-31 17:25
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน หมู่ที่ 2 ไฟล์แนบ admin 2018-7-20 0/62 admin 2018-7-20 15:41
  สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หาดเฉลิมพระเกียรติปากคลองขุด หมู่ที่ 3 ไฟล์แนบ admin 2018-7-20 0/64 admin 2018-7-20 15:39
  ต่อท้ายสัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการท่องเที่ยวสายเนินตาแมว-ด่านเก่า ไฟล์แนบ admin 2018-7-20 0/61 admin 2018-7-20 14:35
  สัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบเหียง-นากุ้งดุสิต ไฟล์แนบ admin 2018-7-20 0/62 admin 2018-7-20 12:41