สัญญาต่างๆ

[ 170 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2020-9-15 0/23 admin 2020-9-15 16:48
  บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้า ไฟล์แนบ admin 2020-9-15 0/22 admin 2020-9-15 14:11
  สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาสนามกีฬาจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2020-9-14 0/26 admin 2020-9-14 17:04
  สัญญาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะกูด ไฟล์แนบ admin 2020-9-11 0/26 admin 2020-9-11 17:01
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสลักเพชร-บ้านล่าง ไฟล์แนบ admin 2020-9-3 0/37 admin 2020-9-3 10:24
  สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางสายเสม็ดแดง-ทุ่งไก่ดัก ไฟล์แนบ admin 2020-9-3 0/33 admin 2020-9-3 10:16
  สัญญาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบฆ้อ-บ่อพระ ไฟล์แนบ admin 2020-9-2 0/31 admin 2020-9-2 13:11
  สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายคลองสน-สลักเพชร ไฟล์แนบ admin 2020-9-1 0/30 admin 2020-9-1 15:48
  สัญญาโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ภายในโรงพยาบาลคลองใหญ่ ไฟล์แนบ admin 2020-9-1 0/39 admin 2020-9-1 09:58
  สัญญาจ้างโครงการดำเนินการขุดลอกคลองยายม่อม ไฟล์แนบ admin 2020-8-31 0/37 admin 2020-8-31 14:53
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อหิน-เนินขี้ไหล ไฟล์แนบ admin 2020-8-25 0/46 admin 2020-8-25 16:59
  สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงที่พักผู้โดยสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2020-8-25 0/53 admin 2020-8-25 10:03
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเรณู ไฟล์แนบ admin 2020-8-19 0/59 admin 2020-8-19 10:08
  สัญญาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปรับปรุงต่อเติมหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ไฟล์แนบ admin 2020-8-10 0/192 admin 2020-8-10 17:30
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน บริเวณเลียบคลอง คลองใหญ่ หมู่ที่ 2 ไฟล์แนบ admin 2020-8-10 0/191 admin 2020-8-10 17:26
  สัญญาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2020-8-5 0/208 admin 2020-8-5 11:19
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวัดเก่าบน ไฟล์แนบ admin 2020-7-31 0/267 admin 2020-7-31 08:52
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังอ้อ-คลองมะนาว ไฟล์แนบ admin 2020-7-29 0/235 admin 2020-7-29 17:25
  สัญญาโครงการก่อสร้างราวกันตกพร้อมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ สายหลวงนรา ไฟล์แนบ admin 2020-7-16 0/338 admin 2020-7-16 17:17
  สัญญาโครงการก่อสร้างราวกันตกพร้อมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ สายพะยอมบริบาล ไฟล์แนบ admin 2020-7-16 0/309 admin 2020-7-16 16:47