สัญญาต่างๆ

[ 47 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายชำนิอนุสรณ์และสายราษฎร์บำรุง ไฟล์แนบ admin 2019-6-13 0/16 admin 7 วันก่อน 16:56
  สัญญาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองหลอด-อ่าวกรูด ไฟล์แนบ admin 2019-6-12 0/25 admin 2019-6-12 15:28
  สัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองหลอด-ลากซุง ไฟล์แนบ admin 2019-6-12 0/24 admin 2019-6-12 15:24
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด หมู่ที่ 9 ไฟล์แนบ admin 2019-6-12 0/21 admin 2019-6-12 10:39
  สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดงกลาง 1 ไฟล์แนบ admin 2019-6-12 0/23 admin 2019-6-12 10:38
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอิเร็ม-ซากราว ไฟล์แนบ admin 2019-6-12 0/21 admin 2019-6-12 10:35
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 4 หมู่ที่ 4 ไฟล์แนบ admin 2019-6-12 0/26 admin 2019-6-12 10:29
  สัญญาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนสายโชคพัฒนา-วังห้าง ไฟล์แนบ admin 2019-6-11 0/28 admin 2019-6-11 17:27
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกรวด ไฟล์แนบ admin 2019-6-11 0/23 admin 2019-6-11 12:16
  สัญญาจ้างโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยจังหวัดตราด ประจำปี 2562 ไฟล์แนบ admin 2019-5-22 0/115 admin 2019-5-22 17:12
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปะเดา 9 หมู่ที่ 6 ตำบลด่านชุมพล ไฟล์แนบ admin 2019-5-17 0/85 admin 2019-5-17 12:19
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและจอดรถองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2019-5-3 0/158 admin 2019-5-3 17:31
  บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานต้อนรับอาคารอเนกประสงค์ ไฟล์แนบ admin 2019-4-23 0/209 admin 2019-4-23 12:17
  สัญญาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารรับรองสำหรับศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ไฟล์แนบ admin 2019-4-17 0/226 admin 2019-4-17 15:22
  บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างปรับปรุงศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไฟล์แนบ admin 2019-4-3 0/378 admin 2019-4-3 16:38
  สัญญาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม ไฟล์แนบ admin 2019-4-3 0/340 admin 2019-4-3 16:02
  สัญญาจ้างปรับปรุงสนามเทนนิสภายในสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2019-4-2 0/352 admin 2019-4-2 16:14
  สัญญาก่อสร้างถนนสายวัดทางควาย หมู่ที่ 4 ตำบลแสนตุ้ง ไฟล์แนบ admin 2019-3-28 0/354 admin 2019-3-28 17:15
  สัญญาซื้อขาย โครงการซื้อขายเครื่องออกกำลังกายสำหรับประชาชน ไฟล์แนบ admin 2019-3-22 0/395 admin 2019-3-22 16:21
  สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานต้อนรับอาคารอเนกประสงค์ ไฟล์แนบ admin 2019-3-20 0/416 admin 2019-3-20 16:30