สัญญาต่างๆ

[ 19 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  สัญญาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักอาศัยของผู้พิการผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ไฟล์แนบ admin 2018-11-29 0/64 admin 2018-11-29 17:18
  สัญญาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักอาศัยของผู้พิการผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ไฟล์แนบ admin 2018-11-29 0/63 admin 2018-11-29 17:16
  สัญญาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักอาศัยของผู้พิการผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ไฟล์แนบ admin 2018-11-29 0/63 admin 2018-11-29 17:14
  สัญญาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักอาศัยของผู้พิการผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ไฟล์แนบ admin 2018-11-29 0/63 admin 2018-11-29 17:13
  สัญญาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์(ด้านหลังสำนักงาน อบจ.ตราด) ไฟล์แนบ admin 2018-11-29 0/57 admin 2018-11-29 14:29
  สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายไร่ป่า ไฟล์แนบ admin 2018-11-27 0/51 admin 2018-11-27 12:47
  สัญญาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2018-11-15 0/95 admin 2018-11-15 12:58
  สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางสายเขาแขวน-ตะเคียนเอน หมู่ที่ 3 ไฟล์แนบ admin 2018-11-13 0/96 admin 2018-11-13 16:51
  สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายเทียนราษฎร์ หมู่ที่ 2 ตำบลช้างทูน ไฟล์แนบ admin 2018-11-13 0/96 admin 2018-11-13 16:48
  บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางขึ้น-ลง เชื่อมศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบล ไฟล์แนบ admin 2018-10-29 0/108 admin 2018-10-29 15:59
  สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์รองรับการส่งเสริมอาชีพ สวนสาธารณะ 200 ปี ไฟล์แนบ admin 2018-10-8 0/83 admin 2018-10-8 15:44
  สัญญาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบเสียงภายในหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2018-10-8 0/78 admin 2018-10-8 15:41
  สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2018-9-28 0/86 admin 2018-9-28 16:24
  บอกเลิกสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเชื่อมศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ไฟล์แนบ admin 2018-9-12 0/90 admin 2018-9-12 15:26
  บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ไฟล์แนบ admin 2018-7-31 0/102 admin 2018-7-31 17:25
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน หมู่ที่ 2 ไฟล์แนบ admin 2018-7-20 0/130 admin 2018-7-20 15:41
  สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หาดเฉลิมพระเกียรติปากคลองขุด หมู่ที่ 3 ไฟล์แนบ admin 2018-7-20 0/137 admin 2018-7-20 15:39
  ต่อท้ายสัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการท่องเที่ยวสายเนินตาแมว-ด่านเก่า ไฟล์แนบ admin 2018-7-20 0/140 admin 2018-7-20 14:35
  สัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบเหียง-นากุ้งดุสิต ไฟล์แนบ admin 2018-7-20 0/126 admin 2018-7-20 12:41