สัญญาต่างๆ

[ 59 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  สัญญาจ้างปรับปรุงบำรุงรักษาสนามกีฬาจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2019-8-14 0/2 admin 5 วันก่อน 10:36
  สัญญาโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุนโดยการก่อสร้างหลังคา ไฟล์แนบ admin 2019-8-9 0/9 admin 2019-8-9 16:06
  สัญญาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ไฟล์แนบ admin 2019-8-6 0/19 admin 2019-8-6 12:48
  สัญญาจ้างปรับปรุงบำรุงรักษาสนามกีฬาจังหวัดตราด ตำบลวังกระแจะ ไฟล์แนบ admin 2019-7-30 0/40 admin 2019-7-30 17:26
  สัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 2 เนินดินแดง หมู่ที่ 9 ไฟล์แนบ admin 2019-7-30 0/30 admin 2019-7-30 17:16
  สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว หมู่ที่ 1 ไฟล์แนบ admin 2019-7-30 0/30 admin 2019-7-30 17:14
  สัญญาโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามกีฬาหญ้าเทียม 7 คน ไฟล์แนบ admin 2019-7-22 0/119 admin 2019-7-22 10:25
  สัญญาจ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยของผู้พิการผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ไฟล์แนบ admin 2019-7-11 0/117 admin 2019-7-11 17:20
  โครงการปรับปรุงลานจอดรถแห่งที่ 2 เพื่อรองรับหอประชุมขนาดใหญ่ ไฟล์แนบ admin 2019-7-5 0/167 admin 2019-7-5 14:59
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อหิน-เนินขี้ไหล หมู่ที่ 4 ไฟล์แนบ admin 2019-6-28 0/152 admin 2019-6-28 17:07
  สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนนสายคลองสน-สลักเพชร กม.ที่ 10 ไฟล์แนบ admin 2019-6-25 0/186 admin 2019-6-25 16:39
  สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ(Cape Seal) สายบ้างฉางเกลือ ไฟล์แนบ admin 2019-6-21 0/217 admin 2019-6-21 17:16
  สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายชำนิอนุสรณ์และสายราษฎร์บำรุง ไฟล์แนบ admin 2019-6-13 0/232 admin 2019-6-13 16:56
  สัญญาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองหลอด-อ่าวกรูด ไฟล์แนบ admin 2019-6-12 0/279 admin 2019-6-12 15:28
  สัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองหลอด-ลากซุง ไฟล์แนบ admin 2019-6-12 0/300 admin 2019-6-12 15:24
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด หมู่ที่ 9 ไฟล์แนบ admin 2019-6-12 0/279 admin 2019-6-12 10:39
  สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดงกลาง 1 ไฟล์แนบ admin 2019-6-12 0/270 admin 2019-6-12 10:38
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอิเร็ม-ซากราว ไฟล์แนบ admin 2019-6-12 0/277 admin 2019-6-12 10:35
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 4 หมู่ที่ 4 ไฟล์แนบ admin 2019-6-12 0/306 admin 2019-6-12 10:29
  สัญญาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนสายโชคพัฒนา-วังห้าง ไฟล์แนบ admin 2019-6-11 0/306 admin 2019-6-11 17:27