สัญญาต่างๆ

[ 126 กระทู้ / 0 ตอบกลับ ]

บอร์ดนี้ดูแลโดย: *เปิดใช้งาน แต่ไม่มีผู้ดูแล*

 รูปแบบ ผู้โพสต์/เวลา ตอบกลับ เข้าชม โพสต์ล่าสุด
  สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 1 ไฟล์แนบ admin 2020-4-7 0/1 admin 7 ชั่วโมงก่อน
  สัญญาก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายธรรมชาติ-น้ำตกสองชั้น ตำบลคลองใหญ่ ไฟล์แนบ admin 2020-3-27 0/27 admin 2020-3-27 17:39
  บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างสนามแข่งขันจักรยาน BMX ไฟล์แนบ admin 2020-3-20 0/52 admin 2020-3-20 12:50
  สัญญาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ เพื่อส่งเสริมการศึกษา ไฟล์แนบ admin 2020-3-10 0/95 admin 2020-3-10 11:10
  สัญญาโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ เพื่อส่งเสริมการศึกษา ไฟล์แนบ admin 2020-3-5 0/96 admin 2020-3-5 15:09
  สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2020-3-4 0/107 admin 2020-3-4 11:43
  สัญญาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปรับปรุงโรงอาหาร ไฟล์แนบ admin 2020-3-4 0/87 admin 2020-3-4 11:12
  สัญญาโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ เพื่อส่งเสริมการศึกษา ไฟล์แนบ admin 2020-3-2 0/95 admin 2020-3-2 17:30
  สัญญาโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ เพื่อส่งเสริมการศึกษา ไฟล์แนบ admin 2020-3-2 0/100 admin 2020-3-2 17:26
  สัญญาโครงการจ้างเหมาปรับพื้นที่ลานอเนกประสงค์ เพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ไฟล์แนบ admin 2020-2-26 0/106 admin 2020-2-26 16:26
  สัญญาจ้างเหมาปรับพื้นที่ลานอเนกประสงค์ โดยการปรับผิวลานอเนกประสงค์ ไฟล์แนบ admin 2020-2-26 0/110 admin 2020-2-26 16:20
  สัญญาโครงการจ้างเหมาจัดทำห้องน้ำชั่วคราว สำหรับงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ไฟล์แนบ admin 2020-2-26 0/102 admin 2020-2-26 16:12
  สัญญาโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ เพื่อส่งเสริมการศึกษา ไฟล์แนบ admin 2020-2-25 0/102 admin 2020-2-25 15:56
  สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงสถานที่จอดรถบริเวณบ้านท่าจอด ไฟล์แนบ admin 2020-2-25 0/112 admin 2020-2-25 14:32
  สัญญาโครงการก่อสร้างถนนสายธรรมชาติ-น้ำตกสองชั้น ไฟล์แนบ admin 2020-2-21 0/132 admin 2020-2-21 16:16
  สัญญาโครงการปรับปรุงภูมิท้ศน์โดยรอบโรงยิมเนเซี่ยม 2 ไฟล์แนบ admin 2020-2-21 0/102 admin 2020-2-21 15:14
  สัญญาโครงการก่อสร้างอัฒจันทร์สนามกีฬาเพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ไฟล์แนบ admin 2020-2-20 0/105 admin 2020-2-20 16:06
  สัญญาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์พร้อมห้องน้ำ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 38 เมตร และห้องแต่งตัว ไฟล์แนบ admin 2020-2-20 0/116 admin 2020-2-20 15:38
  สัญญาก่อสร้างปรับปรุงค่ายลูกเสือจังหวัดตราด ไฟล์แนบ admin 2020-2-20 0/112 admin 2020-2-20 15:26
  สัญญาโครงการปรับปรุงสถานที่จอดรถบริเวณบ้านท่าจอด ไฟล์แนบ admin 2020-2-13 0/121 admin 2020-2-13 16:37