เว็บกระดานสนทนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด's Archiver

admin กระทู้เมื่อ 2020-7-13 16:23

ประกาศ ก.จ.จ. ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือน

ประกาศ ก.จ.จ. ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2558
[attach]1609[/attach]

หน้า: [1]

Powered by Discuz! Archiver 7.2  © 2001-2009 Comsenz Inc.