เว็บกระดานสนทนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด's Archiver

admin กระทู้เมื่อ 2020-7-13 16:22

ประกาศ ก.จ.จ. ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน

ประกาศ ก.จ.จ. ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
[attach]1608[/attach]

หน้า: [1]

Powered by Discuz! Archiver 7.2  © 2001-2009 Comsenz Inc.