เว็บกระดานสนทนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด's Archiver

admin กระทู้เมื่อ 2020-7-13 16:20

ประกาศ ก.จ.จ. ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง

ประกาศ ก.จ.จ. ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน
การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
[attach]1606[/attach]

หน้า: [1]

Powered by Discuz! Archiver 7.2  © 2001-2009 Comsenz Inc.